Kan ik een taak toewijzen aan meer dan één gebruiker?

Elke taak kan slechts toegewezen worden aan één gebruiker, van een streal of van de taakweergave, door te klikken op het “+” symbool links van de taak.

Voor meer complexe taken die meerdere gebruikers vereisen, is het mogelijk deeltaken te creëren met verschillende vervaldagen.